Začněme slovem "proč"

Aneb pojďme se pobavit o důvodu našeho bytí a naší vize, kterou se snažíme klubem Fit Effect naplnit.


Miluji YouTube. Je to jedno z informačních médií, které navštěvuji nejčastěji. TV, rádio, časopisy, knihy (bohužel) už jsou dnes pro mnohé hudba minulosti, předávání informací se děje převážně v on-line světě. A i když je YouTube primárně zdroj zábavy, je to i časově velmi efektivní způsob pro sebevzdělávání. A právě při jednom takovémto sebevzdělávacím momentu jsem narazil na video od Simona Sineka, člověka, který je pro mě obrovskou inspirací, díky jeho pohledu na současný svět (asi nejlepší video, co jsem s ním viděl abych pochopil současnou mladou generaci lidi, je zde), a o jeden z jeho pohledů bych se s vámi chtěl dnes podělit. Je to hlavní myšlenka z jeho úspěšně knihy "Start with WHY", neboli začnete slovem proč.

Ve videu Simon vysvětluje, jak se dnes každá obchodní entita zaměřuje na to, co dělají a na to, jak to dělají. Všude kolem sebe vidíme a slyšíme reklamu typu "nejlevnější půjčka na trhu", „největší obchod s ...“ nebo "s námi voláte levněji". Skáče to na nás ze všech stran, ať chceme nebo nechceme a já nevím, jak vy, ale mě to šíleně deprimuje. To hlavní, na co společnosti zapomínají, je odpověď na otázku, proč dělají to, co dělají. Proč vznikly? Proč pro ně pracují jejich zaměstnanci? Jaký je důvod jejich bytí? Jejich hon za růstem, výdělkem a neutuchající chtíč způsobil, že zapomněli na to, proč si tehdy někdo v garáži, na schůzce u kafe nebo třeba cestou vlakem řekl "myslím, že by bylo fajn, kdybychom dokázali udělat /abcd/".

A přesně proto, jsem se i já zamyslel na tu doby před 3 lety a zeptal jsem se sám sebe, proč jsme se rozhodli vstoupit do fitness světa a otevřít fitness klub v Kladně? A proč jsme stále tady? Proč, i když je to tvrdá práce se spoustou překážek, stále pokračujeme?

Na úplném začátku byl sen. Dětský sen malé holky, toužící po tom, mít vlastní fitness studio, ve kterém by mohla s lidmi cvičit, o které by se mohla starat, ve kterém by byla ve společnosti lidí, které mají stejné záliby a společně s nimi vést své okolí ke sportu, k pohybu a k tomu starat se o své tělo a o své zdraví. Já jsem tento sen neměl, ale netrvalo dlouho a totálně jsem mu propadl. To nejlepší na dětských snech je to, že jsou upřímné a nesobecké. Tento sen, tento důvod vedl k otevření klubu Fit Effect v roce 2015.

S otevřením Fit Effect jsme si stanovili vizi – udělat z fitness životní styl, přispívající ke zdraví a dobré fyzické kondici občanů Kladna a okolí. Chceme a každý den pracujeme proto, abyste vy, naši členové, a i potenciální budoucí členové, díky pravidelnému využívaní služeb klubu byli dlouhodobě zdraví, šťastní, pozitivně naladění a fyzicky nezávislí (tím je myšleno, abyste bez pomoci ostatních mohli sami vykonávat všechny úkony, které pro život potřebujete). Jinak řečeno, aby vaše kvalita života byla vyšší. Pro každého je cesta k dosažení tohoto stavu jiná. Někdo potřebuje více jedné věci, méně jiné věci, někdo to zvládne sám, někdo potřebuje odborné vedení. Na konci dne však stále pevné věříme, že když budete pravidelně cvičit, správně se stravovat, dopřávat svému tělu dostatek relaxace, regenerace a odpočinku a budete ve společnosti pozitivně naladěných, přátelských, přirozených lidí, tak budete zdraví, šťastní, pozitivně naladění a fyzicky nezávislí. Kvalita vašeho života bude s klubem Fit Effect vyšší než bez něj.

To je naše proč – na tomto jsme vybudovali naše služby, založili veškeré naše procesy a přibrali do svého týmu lidi, kteří s námi vytvářejí náš klub a kteří s námi chtějí tuto vizi plnit.  Toto je to, co si pravidelně připomínáme a vždy když něco měníme, když uvádíme nové služby, produkty či jiné inovace, tak se sami sebe ptáme, zda je to v souladu s našim proč. Ano, stalo se nám již několikrát, že některé naše nápady a snahy nefungovaly v souladu s touto vizí, tak jsme je změnily nebo ukončily. Stejně tak byly situace, kdy se priority některých lidí z našeho týmu s tímto neztotožňovaly a bohužel se naše cesty rozešly (a určitě se to stane v budoucnu znova). S tímto jsme smířeni a ač je to někdy težké, je to nutné pro dlouhodobé fungování našeho klubu a doručování naší vize.

Je totiž strašně lehké marketingově kolem sebe tvrdit, že to, co děláte, děláte pro dobro ostatních, ale pokud v souladu s tím není nastavena mentalita vedení, celého týmu na všech úrovních, není tak ustanovený každý proces, nebude to nikdy realistické tvrzení. Nelze prodat permanentku na 10 vstupů do fitka, ukázat směrem na stroje a říci „jdi, cvič a máš zdravý životní styl“. Myšlenka muže být dobrá, přeci jenom je myšlenka podmínka nutná, nikoliv ale podmínka dostačující. Proto si ve Fit Effect tak zakládáme na osobním přístupu ke všem našim členům, na důkladném vstupním procesu pod vedením osobního trenéra, na pravidelném kontaktu a konzultací s trenérem během doby členství, na tom, abych služby našich trenérů a instruktorů byli zdarma v rámci klubového členství a mnohem více. Toto je právě ta věc, která nás odlišuje od ostatních, na tom si zakládáme a a to je ta hlavní přidaná hodnota, kterou vytváříme a proč jsme tady.

Je nesmírně důležité si slovo proč neustále připomínat. Klást si otázky začínající tímto slovem pravidelně, z různých pohledů a upřímně si na ně odpovídat, abychom udrželi směr, který jsme si vytyčili. Jsme hrdí na to, že si náš směr již přes dva roky úspěšně udržujeme. Že jsme tím posunuli spoustu lidi k tomu, že jsou dlouhodobě zdraví, šťastní, pozitivně naladění a fyzicky nezávislí. Nic nás nepotěší víc, než když nám náš dlouhodobý člen upřímně poděkuje a potvrdí nám, že díky klubu Fit Effect žije kvalitní, plnohodnotný život.

Naše vize je schválně neměřitelná, abychom nebyli nikdy schopni dosáhnout konkrétního cíle a abychom tedy nemohli říci, že je čas přestat, ze jsme nás úkol splnili.  Těšíme se na mnoho dalších společných let, spoustu ovlivněných životu, spokojených členů i nečlenů, které doufáme, že již brzy u nás ve Fit Effect přivítáme a poznáme!


Filip & Katka | Fit Effect